Republika e Kosovës

Kuvendi i Republikës së Kosovës


A dëshironi që të bëheni pjesë e ndonjë takimi plenar apo të bëni një vizitë në Kuvendin e Republikës së Kosovës?
Ju lutem, plotësoni formularin më poshtë dhe një person kontakti nga Kuvendi i Republikës së Kosovës do të trajtojë kërkesën tuaj dhe do të ju njoftojë përmes emailit.


Dëshironi të merrni pjesë në një mbledhje plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës?
Ju lutem, plotësoni formularin më poshtë dhe një person kontakti nga Kuvendi i Republikës së Kosovës do të trajtojë kërkesën tuaj dhe do të ju njoftojë përmes emailit.

Dëshironi të bëni një vizitë në Kuvendin e Republikës së Kosovës?
Ju lutemi, plotësoni formularin më poshtë dhe një pikë kontakti nga Kuvendi i Republikës së Kosovës do të trajtojë kërkesën tuaj dhe do të ju njoftojë përmes emailit.;