Republika e Kosovës

Kuvendi i Republikës së Kosovës


Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës,

ePjesëmarrja është platformë gjithëpërfshirëse e cila synon të angazhojë qytetarët në vendimmarrje dhe ju ofron çasje në shërbime publike, duke shqyrtuar çështjet e dërguara tek Anëtarët e Kuvendit, duke ndjekur aktivitetet e Kuvendit dhe duke dorëzuar drejtpërdrejt formularët elektronik.


;