Republika e Kosovës

Kuvendi i Republikës së KosovësPjesëmarrje qytetare në Kuvendin e Kosovës


Çfarë idesh inovative dhe sugjerimesh keni për të rritur pjesëmarrjen qytetare në punën e Kuvendit të Kosovës, me qëllim të nxitjes së një procesi demokratik më gjithëpërfshirës?


Hapësira për komentime është mbyllur!

Ejani përsëri kur dokumenti të ngarkohet së shpejti!


;